fortepian skrzydłowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa


Wojciech Świtała © Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Kasper Zdrodowski

Rok budowy: ok. 1835

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Królestwo Polskie (Kongresowe) / obecnie Polska

Własność: Muzeum Historii Przemysłu, Opatówek, ul. Kościelna 1. Dar Mariusza Michałowskiego z Sosnowca 1994

Numer inwentarzowy: MHP 41/I

Opis: fornirowany mahoniem piramidą. Prostostrunny, 1 metalowy wspornik strojnicy. Naciąg 2-3-strunny, mechanika wiedeńska, tłumiki klinowe

Inskrypcje: na belce czołowej prostokątna drukowana tabliczka firmowa, ozdobiona ornamentem geometryczno-roślinnym, w ramce z brązu złoconego pod szkłem: K. ZDRODOWSKI / w Warszawie; na odwrocie tabliczki ołówkiem: Nro 10 dziesiąty / 1835 Roku dnia 3 Lute- / go; na płycie rezonansowej prostokątna wklejka papierowa drukowana, ozdobiona ramką kwiatową, z lirą na tle skrzyżowanych gałązek w centrum: K. ZDRODOWSKI / FORTEPIANISTA / mieszka w domu narożnym przy Ulicy Święto- / krzyskiej i Marszałkowskiej No 1375 / w Warszawie

Wymiary: wys. 325 (845), szer. 1255, gł. 2430 mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: C1-f4 – 6½ oktawy, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 278-79; B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu  w Opatówku, Opatówek 1994<< Powrót