grand piano

photo: Waldemar Kielichowski © Institute of Music and Dance, Warsaw


Wojciech Świtała © The Fryderyk Chopin Institute
(01:30 english translation: “straight from the grave” should be “straight-strung”)

grand piano

Classification: 3 Chordophones / 31 Simple chordophones or zithers / 314 Board zithers / 314.1 True board zithers / 314.1-4-8 True board zithers sounded by hammers or beaters, with keyboard

Piano maker: Kasper Zdrodowski

Date: ca. 1835

Village / Town: Warsaw

Country: Congress Kingdom of Poland / present-day Poland

Owner: Museum of Industrial History, Opatówek, ul. Kościelna 1. Gifted in 1994 by Mariusz Michałowski from Sosnowiec

Inventory number: MHP 41/I

Description: pyramid mahogany veneered. Straight-, double-, triple-strung; one metal frame stress bar; Viennese action with rack dampers

Inscriptions: a printed square nameplate on the nameboard, decorated with geometric floral ornaments, in an ormolu frame, under glass, reads: K. ZDRODOWSKI / w Warszawie; Nro 10 dziesiąty / 1835 Roku dnia 3 Lute- / go is penciled on its back; a square printed paper sticker on the soundboard, with a floral ornament along the rim, featuring a lyre against the background of two crossed twigs in the centre states: K. ZDRODOWSKI / FORTEPIANISTA / mieszka w domu narożnym przy Ulicy Święto- / krzyskiej i Marszałkowskiej No 1375 / w Warszawie

Measurements: height 325 (845), width 1255, depth 2430 mm

Materials: wood, metal, ivory

Keyboard compass, stops: C1-f4 – 6½ octaves, two pedals – una corda and dampers

Catalog card by: Benjamin Vogel

Bibliography: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, (Warszawa, 1995), pp. 278-79; B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu  w Opatówku, (Opatówek, 1994)<< Back