grand piano

photo: Waldemar Kielichowski © Institute of Music and Dance, Warsaw


Kevin Kenner © The Fryderyk Chopin Institute

grand piano

Classification: 3 Chordophones / 31 Simple chordophones or zithers / 314 Board zithers / 314.1 True board zithers / 314.1-4-8 True board zithers sounded by hammers or beaters, with keyboard

Piano maker: Antoni Zakrzewski

Date: ca. 1846

Village / Town: Warsaw

Country: Congress Kingdom of Poland (present-day Poland)

Owner: Museum of Industrial History, Opatówek, 1 Kościelna St. Bought in 1987 from Józef Kitliński, Kielce. W. Kubicki was the first owner

Inventory number: MHP 11/I

Description: pyramid mahogany veneered. Straight-, single-, double-, triple-strung, composite frame with a quarter of metal rest pin block, two stress bars and capo tasto bar for the highest register. Viennese action with damper rack

Inscriptions: on the keyboard cover a longitudinal nameplate inlaid in tin, embellished with floral ornament: A. ZAKRZEWSKI / w Warszawie; on the left side of the soundboard inked by hand: Dla W. Kubickiego dnia 15 Listopada 1846 roku № Fortepianu 1799 [For W. Kubicki on 15 Nov. 1846, piano no. 1799]; on the back of the checks´ rail pencilled: Strjł [sic!] Jan Gęmbka z Pińczowa / dnia 25 czerwca 1904 roku / 28 lipca 1905/6/6/8; and stamped: TECHNIK / BUDOWY / FORTEPIANÓW I PIANIN / KOREKTOR-STROICIEL / Reginald Brzeziński / Kielce, ul. Śląska nr 8 m 49; on the front slat’s back pencilled: Czesław Tłuszczyński dnia sier/27/VIII r. 1915.

Measurements: height 250 (870), width 1360, depth 2380 mm

Materials: wood, metal, celluloid

Keyboard compass, stops: C1-a4 – 6⅔ octaves, two pedals – una corda and dampers

Catalog card by: Benjamin Vogel

Bibliography: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, (Warszawa, 1995), pp. 277-78; B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu  w Opatówku, (Opatówek, 1994)<< Back