fortepian skrzydłowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa


Kevin Kenner © Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Antoni Zakrzewski

Rok budowy: ok. 1846

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Królestwo Polskie (Kongresowe) / obecnie Polska

Własność: Opatówek, Muzeum Historii Przemysłu, ul. Kościelna 1, zakupiony 1987 od Józefa Kitlińskiego z Kielc. Pierwszym właścicielem był W. Kubicki

Numer inwentarzowy: MHP 11/I

Opis: fornirowany mahoniem-piramidą. Prostostrunny, rama ćwierćmetalowa z 2 wspornikami i listwą naciskową w wiolinie. Naciąg 1-2-3-strunny, mechanika wiedeńska, tłumiki klinowe

Inskrypcje: na pokrywie klawiatury inkrustowana cyną, ozdobiona ornamentem roślinnym podłużna tabliczka: A. ZAKRZEWSKI / w Warszawie; na płycie rezonansowej z lewej strony atramentem, odręcznie: Dla W. Kubickiego dnia 15 Listopada 1846 roku № Fortepianu 1799; na spodzie listwy chwytnikowej ołówkiem: Strjł [sic!] Jan Gęmbka z Pińczowa / dnia 25 czerwca 1904 roku / 28 lipca 1905/6/6/8; pieczęć: TECHNIK / BUDOWY / FORTEPIANÓW I PIANIN / KOREKTOR-STROICIEL / Reginald Brzeziński / Kielce, ul. Śląska nr 8 m 49; na spodzie listwy czołowej ołówkiem: Czesław Tłuszczyński dnia sier/27/VIII r. 1915.

Wymiary: wys. 350 (870), szer. 1360, gł. 2380 mm

Materiały: drewno, metal, celuloid

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: C1-a4 – 6⅔ oktawy, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu  w Opatówku, Opatówek 1994; B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 277-78<< Powrót