Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina powołany do życia w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu, zajmuje się m.in. badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce, publikacjami, organizowaniem koncertów, konferencji, kursów, współdziała z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym świecie, gromadzi archiwalia i obiekty muzealne, sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopin, prowadzi internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej. Jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Adres
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa

Telefon
22 44 16 100

email
nifc@nifc.pl

www
chopin.nifc.pl