fortepian skrzydłowy

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Pleyel

Rok budowy: 1848

Miejscowość: Paryż

Kraj: Francja

Własność: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina od 1967, ostatni fortepian F. Chopina, potem własność Jane Stirling, siostry Chopina Ludwiki Jędrzejewiczowej i jej spadkobierców, Muzeum Narodowego w Warszawie

Numer inwentarzowy: M/87

Opis: fornirowany palisandrem. Prostostrunny, rama półmetalowa z 4 wspornikami łączonymi poprzecznie, naciąg 2-3-strunny, mechanika angielska repetycyjna o pojedynczym działaniu, tłumiki górne z kontrklawiaturą

Inskrypcje: na pokrywie klawiatury prostokątna tabliczka lipowa: Medailles d’Or 1827, 1834, 1839 et 1844 / Ignace Pleyel & Compie. / Facteur de Pianos / No 20 Rue Rochechouart PARIS; z lewej strony płyty rezonansowej i na wielu częściach obudowy wybite: 14810; na listwie zaczepowej atramentem odręcznie: pour Louise; a ramie klawiatury z lewej: SCML / 4837; pod listwą młotkową z lewej na papierowej wklejce odręcznie ołówkiem: Peter Jon (?); na klawiszu A1 z prawej strony nieczytelna sygnatura ołówkiem, na listwie młotkowej oznaczenia dźwięków oraz odręcznie tuszem: Bugerelle [?] 1469; na lewym boku skrzyni wewnątrz wybite; 14810 / PFISTEB; na mosiężnej ośmiokątnej plakietce przymocowanej do odchylanej części pokrywy skrzyni wygrawerowane: Ce piano a été pendant deux ans en la possession de / FRÉDÉRICK CHOPIN. / à Paris / d’abord Cour d’Orleans No 9, rue S Lazare, ensuite / rue de Chaillot, 74 et enfin Place Vendôme No 12 / Jusqu’au jour de sa mort / (17 OCTOBRE 1849) / C’est le dernier Instrument qu’il a touché / et sur lequel il a composé; wewnątrz skrzyni na prawym boku nad strunami lakowa pieczęć z orłem carskim i napisem cyrylicą: ВАРШАВСКОЙ ТАМОЖ[ЕННЫЙ] ТРАНЗИТ (prawdopodobnie carskiego urzędu celnego, kiedy w 1850 instrument przywieziono do Polski)

Wymiary: wys. 32,5 (92), szer. 129, gł. 205 cm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: C1-a4 – 6⅔ oktawy, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: R. Wieczorek, Pleyel, w: Encyklopedia muzyczna PWM. red. E. Dziębowska, t. [8]: pe–r , Kraków 2004, s. 131–133; J. Jude, Pleyel 17571857. La passion d’un siècle, Centre Loire 2008, s. 206, 265–267; Ch. Timbrell, Pleyel, Ignace-Joseph (et Cie), w: Encyclopedia of Keyboard Instruments, vol. 1: The Piano, red. R. Palmieri, New York & London 1994, s. 296–297


<< Powrót