Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Muzeum Diecezjalne mieści się w gotyckim domu wzniesionym w 1476 r. z fundacji Jana Długosza, historyka, kanonika sandomierskiego, dla potrzeb księży mansjonarzy. Muzeum powstało w 1902 r. staraniem ks. Józefa Rokosznego (zm.1931), w Domu Długosza ma zaś swoją siedzibę od 1937 r. Trzon zbiorów tworzy kolekcja zebrana przez ks. Jana Wiśniewskiego (zm. 1943), ekspozycję urządził Karol Estreicher jun. z Krakowa. Zbiory Muzeum Diecezjalnego obejmują sztukę sakralną, malarstwo, rzeźbę, rzemiosło artystyczne, pamiątki patriotyczne pochodzące z terenu Sandomierza i Diecezji Sandomierskiej, a także muzykalia. Ważnymi obiektami są fortepian stołowy Ignacego Skurskiego z 1774 roku, pozytyw organowy z I ćwierci XVII wieku, oraz kościelny pulpit muzyczny.

Adres
ul. Długosza 9
27-600 Sandomierz

Telefon
15 833 2670

email
muzeum@sandomierz.opoka.org.pl

www
www.domdlugosza.sandomierz.org