fortepian skrzydłowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa


Maria João Pires © Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Jan Jerzy (Georg, Grzegorz) Lindemann

Rok budowy: 1845-1849

Miejscowość: Kalisz

Kraj: Królestwo Polskie (Kongresowe) / obecnie Polska

Własność: Kolekcja im. Andrzeja Szwalbego, Ostromecko. Zakupiony 1983 od Bogumiły Pawlik z Kraśnicy

Numer inwentarzowy: MOK-VII-FZ-023, poprzednio PN-VI-60-126

Opis: fornirowany orzechem. Prostostrunny, rama półmetalowa z 4 wspornikami i listwą naciskową w wiolinie. Naciąg 1-2-3-strunny, mechanika wiedeńska, tłumiki klinowe. Pokrywa klawiatury nieoryginalna, wykonana z pełnego drewna (sosna?) bez fornirowania

Inskrypcje: na pokrywie klawiatury prostokątna tabliczka stalowa z wygrawerowanym napisem: Lindemann / w / Kaliszu; na spodzie listwy chwytnikowej wpisy ołówkiem: Strojł i koregował / Jan Gęmbka z Pińczowa / dnia 27 Kwietnia 1905 roku. Remontował i Korikował [sic] Doni 25 Marca 1870 roku. (...). Remontiert Marz 1942 Alois Breyer in Grochowy g. Reichn...

Wymiary: wys. 355 (895), szer. 1345, gł. 2400 mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: A2-a4 – 7 oktaw, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 244; B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Opatówek 1994; B. Vogel, Kolekcja zabytkowych fortepianów Filharmonii Pomorskiej, Bydgoszcz, 21987 s. 52<< Powrót