fortepian skrzydłowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Julian Małecki

Rok budowy: ok. 1875

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Królestwo Polskie (Kongresowe) / obecnie Polska

Własność: Kolekcja im. Andrzeja Szwalbego, Ostromecko. Zakupiony 1979 od Anieli Korzeniowskiej z Falenicy

Numer inwentarzowy: MOK-VII-FZ-028, poprzednio PN-VI-60-97

Opis: fornirowany palisandrem. Prostostrunny, rama półmetalowa z 4 wspornikami i listwą naciskową dla górnej połowy naciągu. Naciąg 1-2-3-strunny, mechanika wiedeńska, tłumiki dźwigniowe

Inskrypcje: na pokrywie klawiatury inkrustowany mosiądzem i masą perłową, ozdobiony ornamentem roślinnym napis: Małecki / W WARSZAWIE; oraz medalowe plakietki z wystawy Paryż 1867, awers z głową cesarza i napisem: NAPOLEON III EMPEREUR / Z. MÜNCHHEIMER F. [fecit, – Karol Zygmunt Münchheimer, warszawski medalier], rewers z wizerunkiem orła, wieńca laurowego i amorkami trzymającymi tablicę z napisem: J. MAŁECKI, oraz: EXPOSITION UNIVERSELLE DE MDCCCLXVII A PARIS / Z. MÜNCHEIMER [sic] F.; na prawym boku od wewnątrz drukowana, papierowa wklejka reklamowa (brak) z wizerunkami medali Paryż 1867 i Wiedeń 1873: FABRYKA FORTEPIANÓW / MAŁECKIEGO / W WARSZAWIE / na Sewerynowie No 2779 / przy ulicy Aleksandrya; na ramce klinowej klawiatury ołówkiem: 845; na ramie tłumików od spodu ołówkiem: No 875 T [?] W.

Wymiary: wys. 360 (890), szer. 1400, gł. 2080 mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: A2-a4 – 7 oktaw, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 246-247; B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Opatówek 1994; B. Vogel, Kolekcja zabytkowych fortepianów Filharmonii Pomorskiej, Bydgoszcz, 21987 s. 54<< Powrót