fortepian stołowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

fortepian stołowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.12 Z rezonatorem / 314.122 Z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) / 314.122-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Johann Tresselt

Rok budowy: ok. 1870-1880

Miejscowość: Ryga

Kraj: Rosja / obecnie Łotwa

Własność: Kolekcja im. Andrzeja Szwalbego, Ostromecko. Dar Szkoły Podstawowej w Lipnie

Numer inwentarzowy: MOK-VII-FZ-040, poprzednio PN-VI-60-149

Opis: fornirowany orzechem. Krzyżowy, tylnostrojnicowy, rama pełna odlewana (model Steinwaya z 1855 r.). Naciąg 1-2-strunny, mechanika angielska repetycyjna o pojedynczym działaniu z tłumikami górnymi

Inskrypcje: na listwie czołowej inkrustowany mosiądzem napis: J. Tresselt.; na strojnicy wybity numer: 3033

Wymiary: wys. 375 (935), szer. 2000, gł. 950 mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: A2-a4 – 7 oktaw, 1 pedał – podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: G. Dālmanis, Ein kurzer Einblick in die Geschichte des Klavierbaus im heutigen Lettland, w: Musikinstrumentenbau im interkulturellen Diskurs, ed. A. Kürsten und S. Barsack, Stuttgart 2006, s. 47-49; M. Rudolph, Rigaer Theater- und Tonkünstler-Lexikon nebst Geschichte des Rigaer Theater und der Musikalischen Gesellschaft, Riga 1890, s. 247-248; B. Vogel, Kolekcja zabytkowych fortepianów Filharmonii Pomorskiej, Bydgoszcz, 21987 s. 92<< Powrót