fortepian skrzydłowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa


Yulianna Avdeeva © Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Maksymilian Hochhauser

Rok budowy: ok. 1841

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Królestwo Polskie (Kongresowe) / obecnie Polska

Własność: Kolekcja im. Andrzeja Szwalbego, Ostromecko, zakupiony 1979 od Marii Polańskiej z Klarysewa k. Warszawy

Numer inwentarzowy: PN-VI-60-87

Opis: fornirowany palisandrem, bogato inkrustowany w ornamenty geometryczno-roślinne cyną. Prostostrunny, rama półmetalowa z 3 wspornikami łączonymi poprzecznie. Naciąg 2-3-strunny (oryginalny naciąg przerobiony na 1-2-3-strunny z dodaniem cięższych strun basowych), mechanika wiedeńska, tłumiki klinowe

Inskrypcje: na pokrywie klawiatury inkrustowana cyną i ozdobiona ornamentem geometryczno-roślinnym prostokątna tabliczka: M. Hochhauser / w Warszawie; na lewej stronie strojnicy fragment okrągłej pieczęci: [Ho]chhauser.

Wymiary: wys. 360 (890), szer. 1250, gł. 2350 mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: C1-g4 – 6½ oktawy, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Kolekcja zabytkowych fortepianów Filharmonii Pomorskiej, Bydgoszcz, 11980, 21987 s. 38; B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 226<< Powrót