fortepian skrzydłowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa


Alexander Melnikov © Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.12 Z rezonatorem / 314.122 Z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) / 314.122-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Johann Friedrich Marty

Rok budowy: ok. 1810-20

Miejscowość: Königsberg (Królewiec) / obecnie Kaliningrad

Kraj: Prusy / obecnie Rosja

Własność: Kolekcja im. Andrzeja Szwalbego, Ostromecko, zakupiony 1979 od Alicji Błaszkiewicz z Paczkowa

Numer inwentarzowy: PN-VI-60-106

Opis: Fornirowany orzechem piramidą. Na listwie czołowej i bokach klawiatury aplikacje z brązu złoconego ze motywami roślinnymi i scenami antycznymi. Nogi zakończone mosiężnymi trzewikami w kształcie lwiej stopki. Skrzynia z dnem. Prostostrunny, rama drewniana, metalowy wspornik strojnicy. Naciąg 2-3-strunny, mechanika wiedeńska, tłumiki klinowe. Lira pedałowa nieoryginalna, brak rejestru fagotowego i 1 dzwonka

Inskrypcje: na listwie czołowej prostokątna tabliczka z kości słoniowej: Joh. Fried. Marty. / Königsberg i Pr.; na spodzie skrzyni papierowa wklejka z odręcznym wpisem: G.H. 2880 / ...J. F. Marty 1917... Liegnitz... / Breslau.

Wymiary: wys. 325 (875), szer. 1210, gł. 2200 mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: F1-f4 – 6 oktaw, 5 pedałów – una corda, podnośnik tłumików, moderator/piano, moderator/pianissimo, rejestr janczarski (bęben i dzwoneczki), 1 dźwignia kolanowa - fagot

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Kolekcja zabytkowych fortepianów Filharmonii Pomorskiej, Bydgoszcz, 11980, 21987 s. 56<< Powrót