fortepian skrzydłowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Franciszek Woroniecki

Rok budowy: ok. 1900

Miejscowość: Przemyśl

Kraj: Królestwo Polskie (Kongresowe) / obecnie Polska

Własność: Kolekcja im. Andrzeja Szwalbego, Ostromecko, zakupiony 1979 od Andrzeja Pilarskiego z Kutna

Numer inwentarzowy: MOK-VII-FZ-012, poprzednio PN-VI-60-89

Opis: fornirowany mahoniem. Skrzynia wraz z pokrywą zdobione płycinami, a rama polichromią (i kalkomanią) o motywach kwiatowych. Krzyżowy, rama pełna odlewana. Naciąg 1-2-3-strunny, mechanika wiedeńska, tłumiki dźwigniowe

Inskrypcje: na pokrywie klawiatury inkrustowany mosiądzem napis: FRANCISZEK WORONIECKI / W PRZEMYŚLU

Wymiary: wys. 390 (1000), szer. 1540, gł. 1860 mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: A2-c5 – 7¼ oktawy, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Kolekcja zabytkowych fortepianów Filharmonii Pomorskiej, Bydgoszcz, 11980, 21987 s. 74; B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 275<< Powrót