pianino

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

pianino

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Teodor Betting

Rok budowy: ok. 1897

Miejscowość: Kalisz

Kraj: Królestwo Polskie (Kongresowe) / obecnie Polska

Własność: Opatówek, Muzeum Historii Przemysłu, ul. Kościelna 1. 1983 zakupione od Edwarda Kwarta w Kaliszu, uprzednio w do ok. 1978 w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu, być może niegdyś własność Cesarskiego Towarzystwa Ratowania Tonących w Kaliszu

Numer inwentarzowy: MHP 1/I

Opis: fornirowane orzechem kaukaskim i palisandrem, bogato zdobione złoconymi, neorokokowymi płaskorzeźbami (liście akantu i dębu, rocaille i treliaże, pilastry z kariatydami, winieta z mandoliną, trąbką i partyturą). Krzyżowe, rama pełna odlewana wraz z opancerzeniem strojnicy. Naciąg 1-2-3-strunny, mechanika angielska abstraktowa z tłumikami górnymi

Inskrypcje: na pokrywie klawiatury inkrustowana mosiądzem i zdobiona ornamentem geometryczno-roślinnym podłużna tabliczka: T. BETTING; na dźwigni klawiszowej A2 wpis ołówkiem: G. Peukert 1897

Wymiary: wys. 1400, szer. 1570, gł. 350 (640) mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: A2-a4 – 7 oktaw, 3 pedały – piano, moderator i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 214-17; B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Opatówek 1994; K. Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku, Poznań 2002, s. 96-97<< Powrót