fortepian skrzydłowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa


Wojciech Świtała © Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Józef Budynowicz

Rok budowy: ok. 1847-1850

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Królestwo Polskie (Kongresowe) / obecnie Polska

Własność: Muzeum Historii Przemysłu, Opatówek, ul. Kościelna 1. 1988 zakupiony od Aurelii Jarząbkowskiej z Siedlec (nabyty przez jej dziadka w II poł. XIX w.)

Numer inwentarzowy: MHP 16/I

Opis: fornirowany mahoniem piramidą. Prostostrunny, rama półmetalowa z 4 wspornikami i listwą naciskową dla górnej połowy naciągu strunowego. Naciąg 2-3-strunny, mechanika wiedeńska, tłumiki dźwigniowe

Inskrypcje: na pokrywie klawiatury inkrustowana cyną, miedzią i mosiądzem, ozdobiona ornamentem geometryczno-roślinnym tabliczka: Patentowana-Fabryka / J. BUDYNOWICZ / w Warszawie; na strojnicy: 211 (?)

Wymiary: wys. 360 (920), szer. 1375, gł. 2400 mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: A2-a4 – 7 oktaw, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 205; B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu  w Opatówku, Opatówek 1994<< Powrót