fortepian skrzydłowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa


Kevin Kenner © Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Antoni Hofer

Rok budowy: ok. 1863

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Królestwo Polskie (Kongresowe) / obecnie Polska

Własność: Własność Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. SZMb 2022 MNW), podarowany przez Stanisława Kulbakę w 1979, depozyt w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Numer inwentarzowy: MHP 23/I

Opis: fornirowany orzechem. Prostostrunny, rama półmetalowa z 4 wspornikami i listwą naciskową w wiolinie. Naciąg 1-2-3-strunny, mechanika wiedeńska, tłumiki dźwigniowe

Inskrypcje: na pokrywie klawiatury inkrustowany mosiądzem, ozdobiony ornamentem geometryczno-roślinnymi napis: A. Hofer / w / WARSZAWIE; na strojnicy wypalona okrągła pieczęć: ANTON / HOFER / w / WARSZAWIE / 722; na główce tłumika H2 z boku ołówkiem: model / 1

Wymiary: wys. 370 (880), szer. 1380, dł. 2350 mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: A2-a4 – 7 oktaw, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 226-27; B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu  w Opatówku, Opatówek 1994<< Powrót