fortepian skrzydłowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Julian Małecki

Rok budowy: ok. 1883

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Królestwo Polskie (Kongresowe) / obecnie Polska

Własność: Muzeum Historii Przemysłu, Opatówek. Dar Wojciecha Krenza z Kalisza 1993

Numer inwentarzowy: MHP 36/I

Opis: czarno politurowany. Prostostrunny, rama pełna odlewana z 5 wspornikami i listwą naciskową dla górnej połowy naciągu. Naciąg 1-2-3-strunny, mechanika wiedeńska, tłumiki dźwigniowe

Inskrypcje: na pokrywie klawiatury cztery mosiężne plakietki medalowe (awers i rewers) wystaw światowych w Paryżu 1867 i Wiedniu 1873 z napisami: NAPOLEON III EMPEREUR / L.M. [medalier ?], WELTAUSSTELLUNG 1873 WIEN / DEM VERDIENSTE.,  EXPOSITION UNIVERSELLE DE MDCCCLXVII A PARIS. / J. MAŁECKI / Z. MÜNCHEIMER F.  [warszawski medalier Karol Zygmunt Münchheimer], FRANZ JOSEPH I KAISER VON OESTERREICH KOENIG VON BOEHM. ETC. APO. KOEN. VON UNGARN.; oraz inkrustowany mosiądzem napis: MAŁECKI / w WARSZAWIE; na strojnicy wybite: N 3 / 1627

Wymiary: wys. 365 (920), szer. 1445, gł. 2000 mm

Materiały: drewno, metal, kość słoniowa

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: A2-a4 – 7 oktaw, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 246-47; B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Opatówek 1994<< Powrót